Lidl

Belgia

W Marche-en-Famenne Lidl utworzył swoje piąte centrum dystrybucyjne w Belgii. Na działce o powierzchni 137 tysięcy metrów kwadratowych, Lidl zbudował centrum dystrybucyjne o powierzchni 44.000 tysięcy metrów kwadratowych wraz z centrum biurowym o powierzchni 2400 metrów kwadratowych. Pozostała część terenu tworzy place manewrowe tego centrum.

 

To centrum wysokiej technologii, które będzie wykorzystywane do zaopatrywania 60 sklepów w sąsiednich prowincjach. Aby to umożliwić, Loading Systems wyposażył centrum w 124 kompletne systemy dokowe. Doki wyposażono w kurtynowe uszczelnienia dokowe, pomosty z językami wysuwnymi, segmentowe bramy przemysłowe w przeszkleniami full-vision i numeracją doków.

Częścią obiektu jest chłodnia. W tej części zainstalowano doki stepped, umożliwiające otwarcie bram po zadokowaniu pojazdu, oraz dodatkowo pneumatyczne śluzy uszczelniające.