Warunki użytkowania

Witamy na naszych stronach. Kontynuując przeglądanie stron, użytkownik akceptuje następujące warunki użytkowania wraz z polityką prywatności firmy Loading Systems. W przypadku niewyrażenia zgody na te warunki, prosimy opuścić naszą witrynę.
Określenia „Loading Systems” lub „my” oznaczają właściciela witryny z siedzibą w Lelystad w Holandii. Numer rejestracyjny spółki w Lelystad to 39081718. Określenie „użytkownik” oznacza osobę korzystającą ze witryny lub ją przeglądającą.
Korzystanie z witryny podlega następującym warunkom:
• Informacje udostępniane na stronach witryny mają charakter ogólny. Mogą one ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
• Firma Loading Systems, ani żadna strona trzecia, nie gwarantują dokładności, aktualności, działania, kompletności ani przydatności informacji i materiałów przedstawionych w niniejszej witrynie do danego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje i materiały zawarte w witrynie mogą być niedokładne lub zawierać błędy. Firma Loading Systems w sposób wyraźny zrzeka się odpowiedzialności za takie niedokładności i błędy w maksymalnym zakresie dozwolonym prawem.
• Wykorzystanie wszelkich informacji i materiałów udostępnionych w witrynie odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika, firma Loading Systems nie ponosi za nie odpowiedzialności. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie, czy produkty, usługi lub informacje udostępnione w witrynie spełniają określone wymagania.
• Niniejsza witryna zawiera materiały stanowiące własność lub firmy Loading Systems lub przekazane w ramach licencji. Materiały te obejmują między innymi, projekt, układ, wygląd i grafikę. Kopiowanie jest niedozwolone, poza przypadkami dopuszczonymi w informacji o prawach autorskich, stanowiącej integralną część niniejszych warunków.
• Wszystkie udostępnione znaki towarowe, które nie stanowią własności ani nie są udzielone w ramach koncesji operatorowi, są określone w witrynie.
• Nieuprawnione użytkowanie niniejszej witryny może wiązać się z roszczeniem odszkodowawczym lub stanowić przestępstwo.
• Niniejsza witryna może zawierać łącza do innych witryn. Łącza te udostępniane są dla wygody użytkownika, w celu zapewnienia dalszych informacji. Ich umieszczenie nie oznacza, że firma Loading Systems popiera poglądy wyrażane na tych witrynach. Firma Loading Systems nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
• Użytkowanie niniejszej witryny i wszelkie spory z tego wynikające podlegają prawu Holandii.