Chłodnictwo

Dok Stepped Loading Systems z obniżonym stopniem na drzwi pojazdu

Podczas załadunku i rozładunku w obiektach o kontrolowanej temperaturze dok ze stopniem (Stepped) pozwala wykonać te operacje chroniąc środowisko wewnętrzne obiektu. Pojazd może zadokować w punkcie przeładunkowym bez konieczności uprzedniego otwierania drzwi naczepy. Po zadokowaniu można otworzyć bramę segmentową, po uprzednim wypełnieniu powietrzem pneumatycznego uszczelnienia dokowego i uszczelnieniem krawędzi przyczepy.