E-handel

W tej branży, różne typy pojazdów są normą. Można osiągnąć wysokie korzyści operacyjne dzięki możliwości rozładowania towarów z ciężarówek w hubach regionalnych, przezbroić dok przeładunkowy i ładować samochody dostawcze dostarczające towary lokalnie.