Farmacja

Aby zagwarantować sterylność stworzyliśmy linię uszczelnień dokowych. Poza uszczelnieniem chroniącym przed wpływem warunków atmosferycznych mogą one izolować także przed drobnymi zanieczyszczeniami, mogącymi dostać się do obiektu podczas załadunku.