ICI Paris XL

Belgia

Centrala ICI Paris XL zlokalizowana jest w Vilvoorde. W tej lokalizacji znajduje się także magazyn prowadzący dystrybucję do sklepów marki.

Zakład wyposażono w 10 doków, z pomostami z językiem uchylnym, uszczelnieniami kurtynowymibramami segmentowymi. Każdy dok wyposażono także w numerację umożliwiającą łatwą identyfikację.

W celu poprawy bezpieczeństwa przeładunku Loading Systems wyposażył doki w obiekcie ICI Paris XL w system automatycznej blokady kół pojazdu.