PROTIPOŽÁRNÍ VRATA

Loading Systems protipožární vrata tvoří protipožární bariéru mezi dvěmi oblastmi. Naše bezpečné a spolehlivé protipožární vrata jsou dodávány pro každé zařízení, které splňuje všechny požadavky stanovené pojišťovnami a hasiči.

  • Odolnost a dlouhá životnost
  • Minimální údržba
  • Optimální bezpečnost
  • Úspora energie

 

Odolnost, dlouhá životnost a minimální údržba

Výběrem nejkvalitnějších materiálů a nejkvalitnější povrchové úpravy může Loading Systems garantovat optimální odolnost, bezpečnost a minimální údržbu.

 

Optimální bezpečnost

Všechna protipožární vrata Loading Systems jsou standardně vybavena bezpečnostními prvky. Protipožární vrata zabraňují nebezpečným situacím, které mohou mít za následek úraz osob nebo škodu na majetku.

 

Uživatelská přívětivost

Všechna protipožární vrata jsou navržena tak, aby co nejsnadněji propojila Vaši logistiku uvnitř a vně budovy. Můžeme dokonce i přizpůsobit architektonické aspekty budovy.

 

Jaké nabízíme možnosti provedení?

Protipožární sekční vrata

Požární sekční vrata jsou vhodným řešením pro umístění uvnitř i vně haly.

 

Požární rolovací vrata

Požární rolovací vrata jsou ideálním řešením pro rozměrné otvory. Tento typ je vhodný pro vnitřní i vnější umístění.

 

Textilní roletové požární uzávěry

Textilní roletové požární uzávěry jsou vhodným řešením v situaci, kde platí omezení hmotnosti. Tento typ je vhodný pro větší otvory a jsou použitelné výlučně pro interiér.

 

Požární posuvná vrata

V případě požáru se tato požární posuvná vrata zavírají automaticky. Tato vrata mohou zatěsnit průchozí místa ve vaší budově a mohou být dodávány s únikovými dveřmi.

 

Požární/ úniková dveře

Tato automatická požární / úniková dveře mohou být umístěna v žáruvzdorných stěnách a v případě požáru umožňují pěším opustit budovu. Dveře jsou vhodná pro vnitřní a vnější použití a jsou dostupná ve variantě s jedním nebo dvěma dveřními křídly.