VYROVNÁVACÍ MŮSTKY

Naše vyrovnávací můstky jsou nejúčinnějším řešením a mohou být vyrobeny podle vašich konkrétních požadavků. Společnost Loading Systems vyrábí vyrovnávací můstky více než 50 let, což nám umožňuje navrhovat důvěryhodné, modulární a odolné vyrovnávací můstky. Dodáváme kvalitní služby pro každý vyrovnávací můstek, který vám pomůže snížit provozní náklady a zaručí vašim zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí.

  • Odolnost, dlouhá životnost
  • Nízké nároky na údržbu
  • Optimální bezpečnost
  • Uživatelská přívětivost
  • Úspora energie

 

Jaký vyrovnávací můstek potřebuji?

Hinged swing lip dock leveller

Vyrovnávací můstek s výklopným dosedacím plechem

Nejběžnější řešení pro nakládání a vykládání standardních nákladních vozidel.

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Extendable telescopic lip dock leveller

Vyrovnávací můstek s výsuvným dosedacím plechem

Nejvhodnější řešení v situacích, kdy je vyžadován větší rozsah a dosah.

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Segmented lip combi dock leveller

Vyrovnávací můstek pro nákladní a dodávková vozidla

Navrhuje se tam, kde jsou nakládány a vykládány nákladní a dodávková vozidla

PŘEČTĚTE SI VÍCE

manual mini dock leveller

Mini vyrovnávací můstek a skloplné plechy

Využívány především v situacích, kdy není vhodný standardní vyrovnávací můstek.

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Další informace o našem programu vyrovnávacích můstků

Vyrovnávací můstky od Loading Systems

Firma Loading Systems poskytuje řešení na míru přizpůsobí je specifickým potřebám zákazníka. Žádný projekt není příliš velký nebo příliš malý, protože poskytujeme řešení pro: velká distribuční střediska, malé sklady s jednou nakládací rampou, dvoupodlažní přívěsy nebo standardní vozidla. Můžeme vám poradit a dodat řešení pro nové projekty nebo rekonstrukce.

Máme řešení pro většinu aplikací nakládacích prostorů. Naše komplexní produktové portfolio a řada možností je navržena tak, aby zlepšila snadné používání, bezpečnost a integraci s dalšími produkty nebo systémy, které jsou obvykle spojeny s činností nakládacích prostorů. Samozřejmě naše produkty a řešení jsou navrženy tak, aby byly začleněny do architektonických aspektů budovy.

Máme více než 50leté zkušenosti s poskytováním produktů a řešením na všech tržních sektorech, mimo jiné: logistiku, manipulaci s materiálem, skladování, výrobu potravin, chladírenské sklady, dopravu, stavebnictví, průmysl a samosprávu.

Nakládací můstky s nesčetnými možnostmi

Naše nakládací můstky jsou k dispozici jako hydraulické, včetně výklopného nebo výsuvného dosedacího plechu, v různých rozměrech, kapacitách nebo postavené na míru vašim požadavkům. Vybírejte možnosti, které nejlépe vyhovují vašim potřebám, můžete dosáhnout značné úspory kapitálu, ale také ušetříte na celoživotních nákladech, díky vyšší efektivitě, vysoké kvalitě a spolehlivosti a bezpečnosti našeho vyrovnávacího zařízení.

Vyrovnávací můstek 233 s výsuvným dosedacím plechem může být vysunut nebo zasunut pomocí samostatného ovládacího prvku. Tato operace zajišťuje naprosto přesné polohování vyrovnávacího můstku na ložnou plochu vozidla. Tím zajistíte, abyste zabránili poškození poslední zátěže ve vozidle, označované také jako koncové zatížení.

Standardní nostnost je 60 kN nebo 100 kN. Možná je však i jakákoliv jiná nosnost.

Během nakládání nebo vykládání se se můstek automaticky pohybuje podle pohybů nákladního vozidla.

Vyrovnávací můstky firmy Loading Systems jsou rovněž vhodné k překládce tzv. konečných nákladů pod úrovní nakládacího místa.

Pro specifické situace je možné přizpůsobit pracovní dosah nebo úhel dosedacího plechu.

Vyrovnávací můstek lze dodat téměř v libovolné barvě RAL nebo žárově pozinkované. Pro specifické situace je možné přizpůsobit pracovní dosah nebo úhel dosedacího plechu.

Odolnost našich vyrovnávacích můstků

Díky robustní a samonosné konstrukci si můžete vybrat, zda si přejete můstek vybavit otevřeným nebo uzavřeným dnem a nebo prostorem pod můstkem.

Přední nosník na spodním rámu slouží k zabezpečení hydraulických a mechanických zařízení na spodní straně vyrovnávacího můstku.

Vyrovnávací můstky od firmy Loading Systems jsou opatřeny zcela uzavřeným hydraulickým systémem.

Bezpečnost na a kolem vyrovnávacího můstku

U nakládacího místa se provádí velké množství logistických pohybů, které jsou nutné vykonávat po správných trasách. Loading Systems může přispět ke zvýšení bezpečnosti v okolí vašeho nakládacího místa a nabízí vám k tomu široký sortiment produktů a příslušenství.

Nízký pracovní tlak

Použitím jednoho velkého pochromovaného hlavního válce s dvojitým utěsněním pracuje hydraulický systém s mimořádně nízkým tlakem. Dochází tak ke snížení poruchovosti a prodloužení životnsti.

Zařízení pro nouzového zastavení

Loading Systems má ve válci vyrovnávacího můstku zabudovaný jedinečný bezpečnostní ventil, který je na rozdíl od mnoha bezpečnostních ventilů pro případ poškození hadic odolný proti teplotním změnám a poruchám.

Jeden předimenzovný hlavní válec versus dva hlavní válce

V nouzové situaci je vždy aktivní válec. Je-li aktivováno nouzové zastavení vyrovnávacího můstku s dvěma válci, zřídka kdy se aktivují současně. Může dojít k nebezpečné situaci a platforma by se mohla přetočit.

Pokud se rozhodnete pro dva hlavní válce nebo pokud si myslíte, že dva válce vyhovují lépe vaší situaci, pak Loading Systems dodá vyrovnávací můstek se dvěma válci bez dodatečných nákladů.

Nouzový vypínač

Ovládací skříň může být vybavena nouzovým vypínačem s ochranou proti vynulování (panic stop).

Protiskluzová úprava

Plošina a dosedací plech jsou standardně vyrobeny ze slzničkového plechu. Případně lze využít i protiskluzovou úpravu, která působí také protihlukově.

Zabezpečení můstků a vrat

Vyrovnávací můstek u ručně nebo elektricky ovládaných vrat je možné opatřit blokací vyrovnávacího můstku při uzavřených vratech. Vyrovnávací můstek lze pak uvést do provozu pouze tehdy, jsou-li vrata otevřená. Tím jsou vrata chráněná proti případnému poškození můstkem.

Úspora energie a snížení hlučnosti

Produkty firmy Loading Systems se nacházejí v meziprosotru mezi vnitřním a venkovním prostředím. Cílem je většinou udržovat venku chladno a uvnitř teplo a nebo právě naopak.

Loading Systems vám v této situaci nabízí několik řešení. Přitom hrají důlěžitou roli naše ovládací panely, které jsou seřízené podle požadavků zákazníka. Informuje se například na náš programovatelný přepínač pořadí pro ovládací panel.

ISO řešení nákladních míst

Naše hydraulické vyrovnávací můstky s výsuvným dosedacím plechem o délce 1000 mm je možné vestavět do nakládací sestavy ISO. Průmyslová vrata se pak zavírají před nakládacím můstkem, čímž je zaručena optimální izolace.

Obložené nakládací místo nebo předsazená komora

U chladírenských skladů s chladícími vozidly nebo v prostředí pro zpracování čerstvých potravin, je důležité, aby se vrata nákladních vozidel otevřela až po přistavení vozidla. K tomuto požadavku můžeme nabídnout produkové řešení.

Trvanlivé těsnění proti průvanu

Firma Loading Systems vyvinula odolné řešení k utěsnění mezer na zadní straně a bočních stranách mezi podlahou a vyrovnávacím můstkem.

Izolace plošiny

Izolace plošiny vyrovnávacího můstku má tepelně izolační a protihlukové vlastnosti.

Právní normy

Všechny vyrovnávací můstky firmy Loading Systems jsou opatřeny označením CE a jsou v souladu se všemi evropskými bezpečnostními normami podle EN 1398: 2009. Kromě toho jsou vyrovnávací můstky firmy Loading Systems testovány v praxi a pomocí simulačního sowftwaru.