Advanced Control Centre

Advance Control Centre je možné obsluhovat z kteréhokoliv místa s připojením k internetu, a to i více osobami najednou.

Systém Advanced Control Cetnre je založen na 4 modulech.

Modul Servis

Automaticky zasílá informace o poruchách zařízení, které jsou často vyřešeny na dálku. Umožňuje také kondiční údržbu raději než pravidelnou údržbu.

Ovládání nakládacího místa

Modul ovládání nakládacího místa nabízí aktuální informace o stavu Vašich nakládacích míst. Nakládací místo lze na dálku rezervovat a přidělit pro určité nákladní vozidlo.

Ovládání zařízení

Průmyslová vrata můžete dokonce ovládat i na dálku a získávat upozornění, email/textovou zprávu, zda doba otevření vrat nepřekročila předurčený čas.

Statistika & Výkazy

Detailní analýza k získání dat míry využití, přesných a průměrných časů nakládky a počtu pohybů na nakládacím místě.