Gentherm

Vietnam

Aby Gentherm rozšířil působení na rychle rostoucím asijském automobilovém trhu, expandoval do Vietnamu. Blízko Hanoje vybudoval své výrobní průmyslové zařízení.

Gentherm pracuje se zdroji, které vyžadují hygienické prostředí. Budova musí být chráněna před prachem a únikem vzduchu a zároveň se nesmí opozdit zásobování.

Naše společnost zde dodala sekční průmyslová a rychloběžná vrata. Umístěním těchto 2 vrat před sebe můžeme zabránit prášení do budovy a úniku vzduchu z budovy a zásobovací řetězec může dál běžet ve vysoké rychlosti. Pro ještě lepší zatěsnění jsme dodali naše vyrovnávací můstky s výklopným dosedacím plechem v předsazených komorách opatřených plachtovými těsnícími límci.