Fabrikanten

De fabricagesector brengt aangepaste machines en processen met zich mee. Elk laadperron moet kunnen integreren met deze processen om het resultaat te leveren waar de klant om vraagt.