Chłodnictwo

Ten sector rynkowy ma swój unikalny zestaw wymagań – strefa z kontrolowaną temperaturą, niezbędna co zachowania ciągłości łańcucha temperatur, z jednoczesną prędkością prowadzenia operacji.