Oświadczenie

Zawartość niniejszej witryny posiada wyłącznie charakter informacyjny. Informacje są dostarczane przez firmę Loading Systems. Dokładamy wszelkich starań aby były one aktualne i poprawne, jednak nie gwarantujemy, w sposób wyraźny ani dorozumiany, kompletności, dokładności, pewności, przydatności ani dostępności witryny, przedstawionych informacji, produktów, usług ani materiałów graficznych. Wykorzystanie tych informacji odbywa się na własne ryzyko.

Firma Loading Systems nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty i szkody, włączając w to szkody bez ograniczeń, pośrednie lub dodatkowe, czy też wynikające z utraty danych lub zysków, wynikających z użytkowania niniejszej witryny.

Niniejsza witryna zawiera łącza do innych witryn, nad którymi firma Loading Systems nie posiada kontroli. Nie mamy wpływu na ich charakter, treść ani dostępność. Umieszczenie łącz do innych witryn nie oznacza ich rekomendacji ani popierania opinii, które wyrażają.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezproblemowe działanie witryny, jednak firma Loading Systems nie ponosi odpowiedzialności za jej czasową niedostępność z przyczyn technicznych pozostających poza naszą kontrolą.